O nás - LWE - Languages Without Effort

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás

LWE se výukou angličtiny zabývá již dlouhá léta. Od roku 1992 pořádá intenzivní jazykové kurzy metodou SuperLearning - využití pravé mozkové hemisféry.

Základem těchto kurzů je netradiční způsob výuky v maximálně desetičlenných skupinách, při které využíváme nejen speciální audiotechniku, ale především působením na aktivitu mozku prosřednictvím meditačních a sugestopedických technik. Tyto techniky umožňují aktivizaci mozkové činnosti do té míry, že je schopen přijímat dvojnásobné množství informací, aniž by projevoval známky únavy. Meditace evokují činnost pravé mozkové hemisféry, jejíž činnost je v běžném životě částečně potlačena. V průběhu výuky se mozek dostává do alfa vln, což působí pozitivně na nervový systém a zvyšují mentální aktivitu. Skupinová výuka pomáhá při odstranění věkových, řečových zábran i prosté ostýchavosti. Úplný začátečník během jednoho týdne zvládne látku o rozsahu 1000 slov a základní gramatiku bez drilování gramatických konstrukcí, což zhruba odpovídá obsahu látky jednoho ročníku středoškolského studia. Výuka klade důraz na komunikativní formu a rozvíjí vyjadřovací schopnosti. Statistiky dokazují, že nabízeným způsobem zůstává 99% informací po jedné aktivaci i po 6 měsících úplného vysazení aktivního používání osvojeného jazyka, zatímco klasickým způsobem výuky zůstává pouze 20% informací.

Za dobu působení na trhu absolvovalo výuku touto metodou více než 3000 lidí. Mezi nimi i významní představitelé naší politické i kulturní scény, zaměstnanci významných firem i děti rúzných věkových skupin.
Tak jak se mění život sám, změnila se i politika LWE. V současné době nabízíme nejen týdenní, víkendové, prezenční kurzy angličtiny, ale i zájezdy kombinující výuku jazyků s různým sportovním nebo sportovně-relaxačním vyžitím jak pro individuální účastníky, tak pro páry, rodiny s dětmi nebo i firmy formou teambuildingových akcí.

  


Mgr. Jana Maliosová
nar. 1960, majitelka LWE
držitelka profesionální tenisové licence I. třídy, lektorka angličtiny a průkopnice metody SuperLearning v Čechách
   
Narozena 14.9.1960 v Praze. Absolvovala základní jazykovou školu s rozšířenou výukou angličtiny, klasické gymnazium zaměřené na jazyky a studium dokončila na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy obor-učitelství Aj. Zahraniční cesty - mimo jiné Anglie, USA. Od r. 1985 vyučuje angličtinu nejprve na výběrové jazykové škole. Po r. 1989 otevřela večerní kurzy pro dospělé. Věnovala se studiu metody superlearning, meditačním a relaxačním technikám, sugestopedii, parapsychologii, psychoanalýze. Je absolventkou Univerzity Nové doby Milana Calábka. Absolvovala kurzy ezoterního léčení. V r. 1992 založila firmu LWE - Languages Without Effort (Cizí jazyky bez úsilí): Využití pravé mozkové hemisféry usnadňuje proces učení, soustředěnost i ostýchavost. LWE pořádá týdenní intenzivní kurzy, podnikové kurzy, individuální výuku.

Zájmy: golf, tenis, lyžování, cestování, četba.

Více informací a rozhovor s Mgr. Maliosovou na serveru kafe.cz k dispozici zde.Copyright 2019 LWE
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky