Firemní kurzy - LWE - Languages Without Effort

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firemní kurzy

Týdenní intenzivní kurzy jazyků, při jejichž výuce nepocítíte ani chvilku úsilí a nechuť při jejich osvojování. Základem těchto kurzů je netradiční způsob výuky v maximálně desetičlenných skupinách, při které využíváme nejen speciální audiotechniku, ale především působení na aktivitu mozku prosřednictvím meditačních a sugestopedických technik. Tyto techniky umožňují aktivizaci mozkové činnosti do té míry, že je schopen přijímat dvojnásobné množství informací, aniž by projevoval známky únavy. Meditace evokují činnost pravé mozkové hemisféry, jejíž činnost je v běžném životě částečně potlačena. V průběhu výuky se mozek dostává do alfa vln, což působí pozitivně na nervový systém a zvyšují mentální aktivitu. Skupinová výuka pomáhá při odstranění věkových, řečových zábran i prosté ostýchavosti. Úplný začátečník zvládne látku o rozsahu 1000 slov a základní gramatiku bez drilování gramatických konstrukcí, což zhruba odpovídá obsahu látky jednoho ročníku středoškolského studia. Výuka klade důraz na komunikativní formu a rozvíjí vyjadřovací schopnosti. Statistiky dokazují, že nabízeným způsobem zůstává 99% informací po jedné aktivaci i po 6 měsících úplného vysazení aktivního používání osvojeného jazyka, zatímco klasickým způsobem výuky zůstává pouze 20% informací.

LWE nabízí:
  • Angličtina 1: pro úplné začátečníky - mizivá slovní zásoba, neznalost základní gramatiky
  • Angličtina 2: mírně pokročilé, znalost zákl. gramatiky (zájmena, přítomný, budoucí čas, can, may, tvoření otázek, zápor)
  • Angličtina 3: základní gramatika + minulý čas zvládnuty, mezery ve slovní zásobě, ostych při komunikaci, potřeba se rozmluvit


Kontaktujte nás na lwe-english@seznam.cz nebo 606 944 831, rádi vám připravíme nabídku na míru.Copyright 2019 LWE
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky